Što nakon prometne nesreće

Nakon prometne nesreće u najvećem broju slučajeva posljedice su manje ili veće štete na vozilima – iako se nažalost događa i veliki broj prometnih nesreća s daleko težim i tragičnijim posljedicama za vozače, suputnike ili pješake.

Nakon prometne nesreće u svakom slučaju očekuju Vas brojni problemi – počevši od prijevoza i zbrinjavanja oštećenog vozila s mjesta nezgode, izbora radionice kojoj ćete povjeriti popravak svojeg vozila, brige oko nabavke dijelova za zamjenu, prijave štete osiguratelju i dr.

Sa željom da Vam u takovoj situaciji pomognemo, barem u dijelu koji se odnosi na osiguranje – priredili smo ovaj naputak koji u najkraćim crtama sadrži upute o tome što trebate poduzeti da biste ostvarili Vaše pravo na naknadu štete temeljem osiguranja od automobilske odgovornosti.

Ako je nastala samo materijalna šteta:

Potrebno je odmah ukloniti vozila s kolnika, omogućiti nesmetano odvijanje prometa, popuniti i potpisati Europsko izvješće o nezgodi ili na drugi način razmijeniti osobne podatke i podatke o vozilima (čl. 176. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, NN 67/2008). Ukoliko je uredovala prometna policija, potrebno je navesti naziv policijske uprave ili policijske postaje. Vozači ne smiju napustiti mjesto prometne nesreće dok nisu popunili i potpisali Europsko izvješće o nezgodi ili na drugi način razmijenili osobne podatke i podatke o vozilima.

Ukoliko prometna policija nije obavila očevid prometne nesreće, preporučujemo Vam da položaj vozila i mjesto prometne nesreće premjerite i označite kredom te da iz veće i iz neposredne udaljenosti fotografirate oštećenja na vozilima, tragove kočenja i zanašanja, otpalih krhotina na kolniku…

Izvješće o prometnoj nezgodi je jedinstveni obrazac, tiskan uz suglasnost krovnog europskog udruženja osiguratelja – CEA koje je zaštitilo svoje autorsko pravo. Ovaj obrazac služi za utvrđivanje činjeničnog stanja i ne znači da je među vozačima postignuto suglasje glede krivnje za prometnu nesreću, niti se potpisom priznaje krivnja. Opisi tijeka nesreće koji se ne podudaraju mogu također biti zapisani, po potrebi na dodatnom papiru.

Ukoliko drugi sudionik prometne nesreće posjeduje isti obrazac ali na stranom jeziku, imajte na umu da je tekst na svim jezicima identičan, a sadržaj na tom obrascu moći ćete razumjeti uspoređujući tekst na Vašem obrascu.

Ukoliko je prometnu nesreću skrivio vozač vozila s inozemnim registracijskim pločicama, od vozača trebate zatražiti kopiju njegove zelene karte odnosno, ukoliko vozač nema kopiju, pobrinite se da dobijete fotokopiju ovog dokumenta (posebno je to važno ako se radi o vozilima s registracijskim pločicama iz zemalja koje nisu članice EU).

Ukoliko Vam drugi sudionik prometne nesreće odbije dati osobne podatke odnosno podatke o vozilu ili napusti mjesto prometne nesreće, u slučaju oprečnih mišljenja glede krivnje, u slučaju sudara s neregistriranim vozilom, s vozilom inozemne registracije, u slučaju alkoholiziranosti vozača, vožnje bez vozačke dozvole i slično – preporučujemo Vam da o prometnoj nesreći obavijestite policiju koja će izaći na mjesto prometne nesreće (čl. 183. Zakona o sigurnosti prometa na cestama).

Ako je netko izgubio život ili je ozlijeđen ili je nastala veća materijalna šteta:

Potrebno je pozvati liječnika, ostati na mjestu prometne nesreće, s tim što se možete privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći ozlijeđenim osobama ili ako Vam je samom potrebna liječnička pomoć. Poduzmite sve potrebne mjere kako bi se otklonile nove opasnosti te omogućio normalan tijek prometa. Pobrinite se da se ne mijenja stanje na mjestu nesreće i da se sačuvaju postojeći tragovi. Upalite sve pokazivače smjera te postavite sigurnosni trokut (najmanje 50m od mjesta prometne nesreće). O prometnoj nesreći obavijestite najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju.

U slučaju sudara s vozilom hrvatske registracijske oznake Vaš odštetni zahtjev podnosite društvu za osiguranje kod kojega je štetnik osiguran od automobilske odgovornosti – sjedištu društva ili podružnici koja je izdala policu osiguranja (adresa podružnice najčešće se nalazi na polici osiguranja štetnika), a možete i podružnici toga društva ukoliko postoji u mjestu Vašeg prebivališta.

U Hrvatskoj postoji 15 društava za osiguranje koja se bave osiguranjem od automobilske odgovornosti. Većina ovih društava ima svoje podružnice u mnogim većim gradovima u Hrvatskoj. Ukoliko nemate podatak kojem društvu za osiguranje trebate prijaviti štetu, a imate registracijsku oznaku vozila štetnika, potražite podatak u našemInformacijskom centru.

Uobičajeno je da se odštetni zahtjev podnosi na posebnom obrascu koji možete dobiti u svakom društvu za osiguranje. Društvo za osiguranje kojem ste podnijeli odštetni zahtjev obavit će procjenu štete na Vašem vozilu nakon čega možete prići popravku vozila. Osim prava na naknadu troškova popravka vozila, po našim propisima oštećena osoba ima pravo i na naknadu drugih vidova štete – troškova prijevoza oštećenog vozila, eventualno umanjene vrijednosti vozila, totalne štete na vozilu i sl. U slučaju tjelesnih ozljeda ili smrti, oštećena osoba ima pravo i na naknadu štete zbog pretrpljenih fizičkih boli, pretrpljenog straha, duševnih boli zbog invalidnosti, nagrđenja, duševnih boli zbog smrti bliskog srodnika i dr.

U javnosti postoji mišljenje da u slučaju tjelesnih ozljeda ili u slučaju smrti sudionika prometne nesreće odštetni zahtjev treba rješavati putem suda u građanskoj parnici. Ovakovo mišljenje je pogrešno – u osiguranju danas rade stručnjaci raznih profila kao što su liječnici, pravnici, matematičari i sl., te su društva za osiguranje u mogućnosti u vrlo kratkom roku riješiti svaki pa i najkompliciraniji odštetni zahtjev. Stoga se skup i dugotrajan sudski postupak ne isplati i uistinu nikome nije u interesu.

U slučaju sudara s vozilom inozemne registracijske oznake prema Zakonu o osiguranju oštećena osoba svoj odštetni zahtjev podnosi Hrvatskom uredu za osiguranje. Ovaj Ured je, međutim, ovlastio sve svoje članove koji se bave osiguranjem od automobilske odgovornosti da pod određenim uvjetima u njegovo ime obrađuju takve odštetne zahtjeve, tako da svoj odštetni zahtjev možete podnijeti i bilo kojem društvu za osiguranje koje će zaprimiti Vaš odštetni zahtjev ili Vas uputiti na drugo društvo za osiguranje koje je temeljem međunarodnih sporazuma nadležno za rješavanje Vašeg odštetnog zahtjeva (ako znate naziv stranog društva za osiguranje i državu štetnika te ukoliko je strano društvo za osiguranje imenovalo korespondenta u RH, možete ovdje pronaći korespondenta). Ukoliko je strano vozilo imalo policu graničnog osiguranja izdatu od jednog od hrvatskih društava za osiguranje, Vaš odštetni zahtjev podnosite tom društvu ili ovom Uredu.

U slučaju sudara s vozilom HV Vaš odštetni zahtjev podnosite na adresu:

  • MINISTARSTVO OBRANE RH
  • Služba za prijem i potporu
  • p.p. 252
  • Tel. 01/ 66 31 906
  • Fax. 01/ 66 31 908

U slučaju sudara s neosiguranim motornim vozilom ili nepoznatim motornim vozilom (u slučaju nepoznatog motornog vozila se nadoknađuje samo šteta zbog smrti, tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja) Vaš odštetni zahtjev možete podnijeti Hrvatskom uredu za osiguranje ili jednom od naših društava za osiguranje koje će ga zaprimiti te proslijediti na rješavanje Hrvatskom uredu za osiguranje (odnosno u pojedinim slučajevima društvo za osiguranje će Vaš odštetni zahtjev riješiti samostalno uz prethodno dobivenu suglasnost Hrvatskog ureda za osiguranje).

U posebnim slučajevima (sudar s vozilom UNHCR, OSCE, Međunarodnog crvenog križa, ECMM i sl.) izvolite se obratiti bilo kojem od naših članova – društava za osiguranje koji će Vas uputiti na pravu adresu te Vam pružiti potrebnu informaciju o Vašem pravu na naknadu štete (Hrvatski ured za osiguranje).