Nalet na divljač

Opis nezgode:

Vozač vozila Mazda 6 kretao se magistralnom cestom na kojoj nije bilo ograničenja brzine kretanja prometnim znakom i nije postojao znak opasnosti „divljač na cesti“. Cesta je bila u pravcu i padu oko 3% u smjeru kretanja vozila. U momentu nastanka nezgode bila je noć i podala je susnježica.

naslov slike

U jednom momentu dolazi do kontakta prednjeg desnog dijela vozila Mazda 6 i divljači koja se pojavila ispred spomenutog vozila s desne strane nakon čega je vozilo prešlo preko divljači i zaustavilo se na oko 50 m od mjesta naleta.

naslov slike

Pri naletu vozila Mazda 5 na divljač došlo je do oštećenja prednjeg desnog dijela vozila.

naslov slike

Cilj vještačenja:

Utvrditi dinamiku nezgode odnosno mogućnost izbjegavanja naleta divlje svinje. Dostaviti svoje očitovanje o tome koliko bi postojanje prometnog znaka divljač na cesti (kojeg u trenutku nezgode nije bilo prije mjesta naleta) utjecalo na nastanak prometne nezgode s obzirom na brzinu kojom je tada vozač morao voziti.

Brzina kretanja vozila Mazda:

Vozač vozila Mazda u iskazu navodi da se zaustavio na oko 50 m od mjesta naleta na divlju svinju. Osim navedenog spominje se da vozač divlju svinju nije uočio te da je reagirao u momentu naleta na istu.

U slučaju da je vozač reagirao kočenjem (usporavanjem) u momentu naleta na divlju svinju do mjesta zaustavljanja na oko 50 m zaustavio bi se da se kretao brzinom od oko 59 km/h.

naslov slike

Vremensko prostorna analiza:

Vozač vozila Mazda je bio u tehničkoj mogućnosti uočiti divlju svinju u momentu nailaska na kolnik, a nakon prelaska bankine s desne strane kolnika širine 0,65 m.

Od mjesta pred nailazak na kolnik do mjesta naleta na divlju svinju, divlja svinja prešla je put od oko 1,3 m za vrijeme od oko 0,3 s.

Vozaču vozila za reagiranje upravljačem potrebno vrijeme iznosi od 0,3 do 0,5 s.

Vozilo Mazda 0,3 s prije nastanka naleta na divlju svinju nalazilo se na oko 5 m.

naslov slike

Mogućnost uočavanja divlje svinje:

Do prometne nezgode je došlo u noćnim uvjetima kretanja što podrazumijeva ne mogućnost uočavanja predmeta van osvijetljenog dijela kolnika. Iz navedenog proizlazi da vozač vozila Mazda nije bio u tehničkoj mogućnosti uočiti divlju svinju u kretanju van kolnika. Za vozača vozila Mazda opasnost nastaje tek u momentu kad se svinja nalazi na kolniku. U prostoru od oko 5 m vozač vozila Mazda nije bio u tehničkoj mogućnosti ni učiniti otklon upravljačem ulijevo s ciljem izbjegavanja kontakta, a da je uspio učiniti otklon ne može se reći da do naleta ne bi došlo.

Postojanje prometnog znaka „Divljač na cesti“:

U Potvrdi policije navodi se da u momentu nastanka prometne nezgode nije postojao prometni znak „divljač na cesti“. U Rješenju Općinskog suda sa očevida traži se očitovanje koliko bi postojanje prometnog znaka „divljač na cesti“ utjecalo na nastanak prometne nezgode obzirom na brzinu kojom je tada vozač morao voziti.

naslov slike

Mišljenja sam da u slučaju postojanja prometnog znaka „divljač na cesti“ vozač je dužan obratiti posebnu pozornost ne samo na kolnik nego i na bankine, proširenja sa obje strane kolnika te biti spreman pravovremeno reagirati kočenjem i (ili) izbjegavanjem naleta na divljač otklonom upravljačem u slučaju uočavanja divljači krećući se dozvoljenom brzinom kretanja.

naslov slike

U konkretnom slučaju, do prometne nezgode došlo je u noćnim uvjetima vožnje što znači da vozač vozila Mazda nije bio u mogućnosti obratiti posebnu pažnju – uočiti divljač u približavanju kolniku jer kolnik, bankine i proširenja uz kolnik nisu osvijetljene.

Do naleta vozila Mazda na divljač došlo je na magistralnoj cesti gdje brzina kretanja vozila nije ograničena prometnom znakom što znači da je na spomenutoj cesti ograničenje brzine kretanja iznosilo 90 km/h. Vozilo Mazda se kretalo brzinom od oko 59 km/h i mišljenja sam da je brzina kretanja vozila Mazda primjerena vremenskim uvjetima na kolniku, i da postojanje prometnog znaka „divljač na cesti“ ne bi bio razlog za daljnje smanjenje brzine kretanja vozila.

Zaključak:

1. Prometna nezgoda se dogodila na magistralnoj cesti. Policija je u Potvrdi navela da nije postojao znak „divljač na cesti“, a postojanje prometnog znaka ograničenja brzine ne navodi se u spomenutoj policijskoj Potvrdi.

2. Vozilo Mazda se kretalo i u jednom momentu došlo je do naleta vozila Mazda i to prednjom desnom stranom na divlju svinju.

3. Vozač vozila Mazda u iskazu navodi da se zaustavio vozilom na oko 50 m od mjesta naleta. Brzina kretanja vozila Mazda u momentu naleta na divlju svinju iznosila je oko 59 km/h.

4. Od mjesta nailaska na kolnik divlje svinje do mjesta naleta, divlja svinja je prešla put od oko 1,3 m za vrijeme 0,3 s.

5. Vozilo Mazda za vrijeme 0,3 s prešlo je put u dužini od oko 5 m. U prostoru od 5 m ili u vremenu 0,3 s vozač vozila Mazda nije bio u mogućnosti ni učiniti otklon upravljačem s ciljem izbjegavanja naleta.

6. U slučaju postojanja prometnog znaka „divljač na cesti“ mišljenja sam da je vozač dužan obratiti posebnu pozornost ne samo na kolnik nego i na bankine i proširenja s obje strane kolnika te pravovremeno poduzeti radnje s ciljem izbjegavanja naleta na divljač krećući se dozvoljenom brzinom kretanja.

7. U konkretnom slučaju, do prometne nezgode je došlo u noćnim uvjetima vožnje što ukazuje da vozač vozila Mazda nije bio u mogućnosti uočiti divljač u približavanju kolniku jer kolnik, bankine i proširenja uz kolnik nisu bile osvijetljene.

8. Do naleta vozila Mazda na divlju svinju došlo je na magistralnoj cesti gdje brzina kretanja nije bila ograničena prometnim znakom što znači da je na spomenutoj dionici ceste ograničenje brzine kretanja iznosilo 90 km/h. Vozilo Mazda se kretalo brzinom od oko 59 km/h i mišljenja sam da je brzina kretanja vozila Mazda bila primjerena vremenskim uvjetima na kolniku i da postojanje prometnog znaka „divljač na cesti“ ne bi bio razlog za daljnje smanjenje brzine kretanja vozila Mazda.