Prijenos vlasništva vozila

Za prijenos vlasništva potrebno je napraviti procjenu vrijednosti vozila ako vozilo nije u prosječnom stanju, odnosno ako vozilo ima više prijeđenih kilometara od prosječnih, ako je vozilo sa oštećenjima ili ako se radi o vozilu koje se može okarakterizirati kao totalna šteta. Često se tržišna vrijednost vozila znatno razlikuje od vrijednosti navedenih u katalogu koji koristi porezna uprava.

U slučaju razbijenoga vozila (totalna šteta) utvrđuje se vrijednost ostatka vozila.

Ako se vrši prijenos iz tvrtke na fizičku osobu ili obratno, potrebno je napraviti procjenu tržišne vrijednosti vrijednosti za knjigovodstvo tvrtke.

Procjena sudskog vještaka jedina je priznata procjena.

Preuzimanja: