Način izrade procjene i primjer

Procjena tržišne vrijednosti vozila sastoji se od pregleda vozila i izrade elaborata (procjene) vrijednosti vozila.

Pregled vozila podrazumijeva vizualni pregled vozila, pregled karoserije vozila, pregled sklopova vozila i utvrđuje se opće stanje vozila. Stavljanjem motora u pogon a po mogućnosti i probnom vožnjom moguće je utvrditi tehničko stanje vozila. Na vozilu se ne vrše tehnička ispitivanja primjerice mjerenje kompresije i sl. Pri pregledu vozilo se fotografira, a postupak pregleda vozila traje do 30 minuta.

Nakon pregleda pristupa se izradi elaborata procjene. Osim osnovnih podataka o vozilu i vlasniku vozila, pri utvrđivanju vrijednosti vozila kreće se od novonabavne vrijednosti vozila. U daljnjem izračunu vrijednost vozila se umanjuje temeljem amortizacije (starosti vozila), povećava ili umanjuje prema broju prijeđenih kilometara. Zastarjelost tipa vozila, dodatna oprema, opće stanje vozila, način eksploatacije vozila i investicijska ulaganja su stavke koje korigiraju vrijednost vozila. U konačnici se temeljem stanja na tržištu vozila utvrdi ponuda i potražnja predmetnoga vozila na tržištu.