EKSPERTIZA (Vještačenje) prometne nezgode

Ekspertiza prometne nezgode podrazumjeva utvrđivanje načina i tijeka nastanka prometne nezgode koristeći sve relevatne činjenice. Rezultat ekspertize sadržava ključne parametre kojima se dolazi do jasnije slike na koji način je došlo do prometne negode.

Pri izradi nalaza i mišljenja utvrđuju se pojedini segmetnti kao npr. brzine kretanja vozila, vremensko prostorna analiza, međusobno rastojanje, mjesto kontakta, mogućnost izbjegavanja sudara i sl.


  • Spomenute analize prometne nezgode (vještačenja) se izrađuju za potrebe suda, državnog odvjetništva ili stranke.

  • Stranke (fizičke ili pravne osobe) obično angažiraju vještaka u slučaju kad smatraju da su zakinuta njihova prava u odgovornosti (naplati štete) ili kad su mišljenja da nisu krivci za nastanak prometne nezgode.

  • Za izvođenje ekspertize (vještačenja) prometne nezgode potrebno je imati što obimniju dokumetaciju čime se osigurava kvalitetna analiza prometne nezgode (zapisnik o očevidu, skicu lica mjesta prometne nezgode, fotodokumentaciju i slično).